ambities

De Dutch Offshore Academy is hèt vakcollege van Europa voor opleiding en training van vakmensen voor de offshore industrie. Deze missie bereiken wij op grond van de volgende ambities:

 

  • Het bieden van een hoge (internationale) kwaliteitsstandaard
  • Wij werken vraaggericht, de wensen van het bedrijfsleven staan centraal
  • Wij werken uitsluitend praktijkgericht, passend bij de vraag
  • Wat wij bieden daagt (potentiële) deelnemers uit en motiveert tot hoge prestaties
  • Wij zorgen voor de verbinding praktijkonderwijs ->praktijk, kandidaat-> klant
In samenwerking met
© 2019 Dutch Offshore Academy
Website powered by: WebBuro WebBuro